Projecte educatiu

L’Escola de l’Esplai de Tortosa neix per la necessitat creixent a les nostres comarques, de persones formades en l’educació en el lleure, per atendre a infants i joves.

La Diòcesi de Tortosa abasta el nord del País Valencià (comarques del Maestrat, Baix Maestrat i els Ports), el sud de Catalunya (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, Ribera d’Ebre i alguns pobles del Priorat i Baix Camp) i algun poble de l’Aragó. Això suposa uns 250.000 habitants.
El propi Parlament de Catalunya reconegué la identitat d’aquest territori (el pertanyent a l’àmbit català) en la llei d’organització territorial, conferint-li un futur àmbit de vegueria. Restem a cent quilòmetres de l’escola de l’esplai més propera, i és un dels pocs bisbats catalans que encara no gaudeix d’aquest servei per a la població que atén.
En els darrers anys hem pogut comprovar un creixement en l’activitat associativa juvenil de les nostres comarques, moltes vegades mancades d’una estructuració que permeti valorar l’activitat des d’un punt de vista estadístic, però prou real pel seu manteniment al llarg dels anys.
La potenciació i adequació a la normativa del Servei Diocesà de Colònies i Esplais prevista en el Bisbat de Tortosa a través de la Delegació d’incrementar d’una manera creixent la demanda de Diplomes de Monitors i Directors. Aquesta Delegació exigeix el compliment de la normativa vigent en totes les activitats de lleure d’infants i joves, i no autoritza cap activitat que la incompleixi.
L’Escola de l’Esplai de Tortosa, cobrirà una demanda molt important, al permetre amb més facilitat planificar l’activitat docent, de manera que hi participen persones que tenen greus dificultats per assistir a cursets de formació de tipus intensiu, que fins ara s’han realitzat a les nostres comarques, generalment, a través d’altres escoles.

També veiem l’Escola com un eina privilegiada per potenciar els Centres d’Esplais existents i sobretot el Servei de Colònies i Esplais.

L’Escola de l’Esplai de Tortosa ha de ser un punt de trobada per a la reflexió i l’anàlisi de la realitat infantil/juvenil del nostre territori, així com un instrument per potenciar l’actuació sobre el mateix.