FORMACIÓ A DISTÀNCIA

La normativa estableix que es pot cursar un màxim del 33% de la durada de cada mòdul formatiu amb la modalitat de formació a distància.

Formació a distància
Formació a distància