AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES EN ELS CURSOS DE DIRECTORS I MONITORS DE LLEURE

En el procés d’avaluació del curs, prevaldrà l’avaluació continuada per tal de donar una visió de conjunt però també, alhora, de cada part, en quant a la consecució d’objectius i l’assoliment i l’evolució de les capacitats requerides.

Vegeu un esquema del procés d’avaluació:

Avaluació
Avaluació