QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

En la formació d’educadors en el lleure, el fet d’adoptar l’estructura i els continguts dels mòduls formatius dels certificats de professionalitat persegueix l’equiparació d’aquesta formació amb el sistema de formació professional. D’aquesta manera, s’aconsegueix més reconeixement de les titulacions i l’adaptació a les demandes actuals de la societat en relació amb el lleure.

En la regulació de la formació professional hi intervenen dues administracions:

  •  l’educativa (Departament d’Ensenyament), que estableix les qualificacions professionals i els cicles formatius,
  •  i la laboral (Departament d’Empresa i Ocupació), que determina les necessitats prioritàries de formació a partir de l’anàlisi del mercat de treball i expedeix els certificats de professionalitat.

Els cursos de formació en el lleure depenen d’una tercera administració (el Departament de Benestar Social i Família, a través de la Direcció General de Joventut), que regula tant les activitats de lleure infantil i juvenil a Catalunya com la formació requerida als responsables de les activitats.

Per tant, el fet d’adaptar la formació als estàndards educatius i laborals permet a la formació en el lleure no quedar fora dels principals sistemes formatius, i mantenir així la singularitat i el valor afegit que ofereixen aquests cursos.

Qualificacions professionals
Qualificacions professionals