Dies: 27+28+29 de desembre de 2018       Requisits: tenir com a mínim 15 anys fets.
Durada: 20 hores                                            Preu: 40 €uros per alumne

LLOC: Local Agrupació Montsianell d’Amposta i Esplai Piquerol (Carrer Burgos 22)

PLACES LIMITADES

Per a més informació, adreceu-vos a: correu@fcroera.org

AMPOSTA: CURS PRE-MONITOR/-A N@dal 2k18